Informuję, że do 16 września 2016 r. przyjmuję opłaty za podatek, odpady komunalne i kanalizację. Opłaty przyjmowane będą  w domu sołtysa:  14 września (środa) od godz. 9:00 –