Informuję, że do 15 września 2017 r. przyjmuję opłaty za podatek, odpady komunalne i kanalizację. Opłaty przyjmowane będą  w domu sołtysa:  14 września (czwartek) od godz. 9:00 –