Informuję, że do 16 września 2019 r. przyjmuję opłaty za podatek, kanalizację i odpady komunalne. Opłaty przyjmowane będą  w domu sołtysa:  13 września (piątek) od godz. 9.00 –