Informuję, że worki na odpady komunalne na rok 2016, będą wydawane dnia 23 stycznia (sobota) 2016 r, od g: 10.00 – 18.00 w Domu Ludowym w Niegłowicach. Mieszkańcy,