MIESZKAŃCY GMINY JASŁO Wójt Gminy Jasło przypomina o bezwzględnym zakazie puszczania psów bez możliwości ich kontroli i bez oznakowania umożliwiającego identyfikację właściciela lub opiekuna!!!Zgodnie z regulacjami zawartymi w ustawie z dnia 21 sierpnia