Zarządzenie Wójta Gminy Jasło w sprawie zamknięcia budynku Urzędu Gminy Jasło…