Informujemy, że w dniu 17 marca 2017 r. (piątek) w sołectwie Niegłowice zostanie przeprowadzona zbiórka odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu AGD, elektrycznego i elektronicznego oraz odpadów ulęgających biodegradacji –