W dniu 21 marca w Niegłowicach będzie realizowany odbiór odpadów wielkogabarytowych. Odpady należy wystawić w miejscu dotychczasowego odbioru odpadów komunalnych i ustawić w sposób, który nie powoduje utrudnień