Zapraszam mieszkańców Sołectwa Niegłowice na Zebranie Wiejskie, które odbędzie się w dniu 9 września 2020 r. o godzinie 17.00 w Sali w Domu Ludowym w Niegłowicach. Tematem zebrania będzie