Zapraszam mieszkańców Sołectwa Niegłowice na Zebranie Wiejskie, które odbędzie się w dniu 23 marca 2023 r.( czwartek) o godzinie 17.00 w Sali w Domu Ludowym w Niegłowicach. Porządek