Zapraszam mieszkańców Sołectwa Niegłowice na Zebranie Wiejskie, które odbędzie się w dniu 22 września 2021 r.( środa) o godzinie 18.00 w Sali w Domu Ludowym w Niegłowicach. Tematem zebrania