tekst alternatywny
  tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny

Podwyżka za odpady komunalne i nowy regulamin

tekst alternatywny

W związku ze zmianą ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która weszła w życie 6 września 2019 roku, obowiązkiem właściciela nieruchomości jest zbieranie w sposób selektywny powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jasło oraz obowiązującymi zasadami segregacji.