tekst alternatywny

TRANSMISJE

NA ŻYWO, MONTAŻ KAMER   TEL. 696 866 553, 728 140 100

Podwyżka za odpady komunalne i nowy regulamin

W związku ze zmianą ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która weszła w życie 6 września 2019 roku, obowiązkiem właściciela nieruchomości jest zbieranie w sposób selektywny powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jasło oraz obowiązującymi zasadami segregacji.