tekst alternatywny

TRANSMISJE NA ŻYWO

 

Nabór wniosków do Programu „Przyjazny Dom”

Informacja dla mieszkańców Gminy Jasło
 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie ogłosił  nabór wniosków do Programu „Przyjazny Dom”. Dotyczy on wyłącznie osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej.

Poniżej zamieszczamy przedruk ze strony internetowej:
Link do ogłoszenia: www.bip.wfosigw.rzeszow.pl/index.php/przyjazny-dom/699-program-qprzyjazny-domq-nabor-wnioskow-nr-12017

Ogłoszenie o naborze wniosków Nr 1/2017 dla osób fizycznych w ramach Programu PRZYJAZNY DOM

Inwestycje w zakresie ochrony powietrza dotyczące ograniczenia emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni węglowych.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, działając na podstawie Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 519) oraz Programu PRZYJAZNY DOM zatwierdzonego Uchwałą nr 2/2017 Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Rzeszowie z dnia 27 stycznia 2017r. ogłasza nabór wniosków na inwestycje z zakresu ochrony środowiska, których celem jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni węglowych.

Rodzaj inwestycji podlegających dofinansowaniu
Pomocą finansową mogą być objęte  inwestycje polegające na wymianie źródła ciepła
w budynkach/lokalach mieszkalnych, których jedynym, dotychczasowym nośnikiem energii był wyłącznie węgiel na nowe źródło ciepła, takie jak kocioł gazowy, kocioł olejowy, kocioł elektryczny, kocioł opalany biomasą, przyłącze techniczne do scentralizowanego źródła ciepła.
 Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie
Nabór wniosków adresowany jest do osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej w miejscu realizacji przedsięwzięcia, będących właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości, na której realizowane będzie zadanie.
    Terminy naborów wniosków
Wnioski o dofinansowanie będą przyjmowane w dwóch terminach, tj:
  •     od 8 maja 2017 roku do 22 maja 2017 roku,
  •     od 4 września 2017 roku do 18 września 2017 roku.
Wnioski o dofinansowanie należy składać w formie papierowej w godzinach od 8:00 do 15:00 w sekretariacie Biura Funduszu, pod adresem: 35-025 Rzeszów, ul. Zygmuntowska 9 lub jego Przedstawicielstwach Zamiejscowych:
– Przedstawicielstwo Zamiejscowe w Przemyślu, ul. Kościuszki 2, 37-700 Przemyśl,
Przedstawicielstwo Zamiejscowe w Krośnie, ul. Bieszczadzka 1, 38-400 Krosno.

Wnioski dostarczone do Funduszu przed terminem rozpoczęcia naboru i po terminie zakończenia naboru nie będą podlegały ocenie.

W ramach niniejszego naboru na rok 2017 przeznaczona jest pomoc finansowa w formie dotacji w wysokości 1 000 000 zł.

Dodaj Komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.