W dniu 29 kwietnia 2019r.( poniedziałek) w sołectwie Niegłowice zostanie przeprowadzona zbiórka odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu AGD, elektrycznego i elektronicznego oraz odpadów ulegających biodegradacji – odpadów zielonych (gałęzie, trawa, liście).