Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne Telgam S.A.  z Jasła podpisało umowę z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), o dofinansowanie projektu pn. „Szerokopasmowy Internet nowej generacji w powiecie jasielskim”, w ramach Działania