W trakcie mojej pięcioletniej  kadencji wraz z Radą Sołecką, Radnym Gminy Jasło, oraz osobami które wspierały nas przez ten czas zostało zrealizowane wiele zadań.  Poniższe sprawozdanie z działalności