tekst alternatywny

TRANSMISJE NA ŻYWO

 

SPRAWOZDANIE SOŁTYSA Z MINIONEJ KADENCJI

W trakcie mojej pięcioletniej  kadencji wraz z Radą Sołecką, Radnym Gminy Jasło, oraz osobami które wspierały nas przez ten czas zostało zrealizowane wiele zadań. 

Poniższe sprawozdanie z działalności sołtysa będzie przypomnieniem najważniejszych działań na rzecz naszej wioski i społeczności tu mieszkającej.

 

2019 rok 111 625,41 zł

• Remont drogi wewnętrznej nr ewid. 675/1 30 874,24

• Remont wjazdu na plac przy Domu Ludowym 6 000,00

• Doposażenie placu zabaw przy Domu Ludowym 2 460,00

• Zakup wyposażenia do kuchni w Domu Ludowym 13 099,85

• Remont dachu Domu Ludowego 18 999,99

• Zakup opraw oświetleniowych do pomieszczeń świetlicy w Domu Ludowym 2 000,00

• Dotacja dla Społecznej Szkoły Podstawowej przy ul. Niegłowickiej 174 w Jaśle 4 800,00

• Dotacja dla LKS Wisłoka – Niegłowice (piłka nożna) 21 000,00

• Zimowe utrzymanie dróg 12 391,33

 

2020 rok 130 660,22 zł

• Opracowanie dokumentacji remontu drogi nr 601/4 12 177,00

• Remont kanału odwadniającego drogi „Przez Łąki” 1 476,00

• Wykonanie miejsc postojowych oraz rozbudowa parkingu przy Domu Ludowym 58 854,15

• Dotacja dla Społecznej Szkoły Podstawowej przy ul. Niegłowickiej 174 w Jaśle 30 000,00

• Dotacja dla LKS Wisłoka – Niegłowice (piłka nożna) 21 000,00

• Zimowe utrzymanie dróg 7 153,07

 

2021 rok 323 455,78 zł

• Remont kanału odwadniającego drogę wewnętrzną „Przez Łąki” 29 581,50

• Prace remontowe na drogach gminnych 1 291,50

• Remont cząstkowy drogi wewnętrznej nr ewid. 601/4 1 200,00

• Remont drogi wewnętrznej nr 369/5 i 1403/1  4 797,00

• Remont rowu odwadniającego nr ewid. 674/1 oraz 1014/6  46 998,73

• Remont rowu odwadniającego 38 341,19

• Remont rowu odwadniającego na działce nr ewid. 1000 17 980,48

• Remont korytarza i szatni w Domu Ludowym 64 404,03

• Zakup lamp LED do budynku Domu Ludowego 4 000,00

• Dotacja dla LKS Wisłoka – Niegłowice (piłka nożna) 31 000,00

• Dotacja dla Społecznej Szkoły Podstawowej przy ul. Niegłowickiej 174 w Jaśle 50 000,00

• Zimowe utrzymanie dróg 33 861,35

 

2022 rok  548 871,15 zł

• Przebudowa drogi gminnej w kier. P. Wędrychowicza (dz. Nr 1021) w km 0+057-0+207 375 246,85

• Przebudowa drogi gminnej  nr 113340R przez wieś w kierunku Berdechowa 46 109,30

• Opracowanie projektu technicznego zadania pn. przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid. 601/4 7 995,00

• Opracowanie projektu technicznego zadania pn. Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid. 362, 369/5, 369/8, 1403/1, 1403/8- nowe osiedle 29 520,00

• Dotacja dla LKS Wisłoka – Niegłowice (piłka nożna) 40 000,00

• Dotacja dla Społecznej Szkoły Podstawowej przy ul. Niegłowickiej 174 w Jaśle 50 000,00

 

2023 rok  2 321 943,59 zł

• Wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej 113340R w km 0+212-1+117 26 000,00

• Przebudowa drogi gminnej 113340R (od P. Wilczak do P. Wędrychowicz) 200 017,52

• Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid. 362, 369/5, 369/8, 1403/1, 1403/8- nowe osiedle 1 544 982,49

• Bieżąca konserwacja dróg wewnętrznych  2 800,00

• Odszkodowania za przebudowę ogrodzeń wynikające z przejęcia części działek w związku z przebudową drogi 26 538,20

• Wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej dla Niegłowic – I Etap 34 440,00

• Dotacja dla Społecznej Szkoły Podstawowej przy ul. Niegłowickiej 174 w Jaśle 100 000,00

• Dotacja dla LKS Wisłoka – Niegłowice (piłka nożna) 40 000,00

• Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej w miejscowości Niegłowice 317 165,38

• Pomoc finansowa dla powiatu jasielskiego na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej 30 000,00

 

Łączna wartość w/w wydatków w latach 2019-2023 dla Niegłowic wyniosła: 3 436 556,15 zł

Niektóre zadania można zobaczyć na https://www.facebook.com/nieglowicepl/

 

Pragnę podziękować koleżankom i kolegom z Rady Sołeckiej oraz Koła Gospodyń Wiejskich. Przez te lata bardzo mi pomagali, wspierali mnie i angażowali się we wszystkie działania na wielu płaszczyznach życia społecznego i kulturalnego.

Dużego wsparcia otrzymuję również od naszego Radnego Gminy Jasło Macieja Jagielskiego, któremu bardzo dziękuję za współpracę i pełną zaangażowania pracę, dzięki której możliwe było zrealizowanie założonych przedsięwzięć na rzecz poprawy życia mieszkańców.

 

Dziękuję wszystkim Mieszkańcom Niegłowic za okazane wsparcie, życzliwość, zaangażowanie, ale też za wyrozumiałość, gdyż mimo starań nie zawsze wszystko udawało sie realizować zgodnie  z założeniami.

 

Dziękuję Wam bardzo i jak to mówią ” Sołtys tyle może, ile wieś pomoże”.

 

Z poważaniem

Sołtys Niegłowic Krzysztof Pszczoła

 

Dodaj Komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.