W celu umożliwienia poprawy bezpieczeństwa w dniu wczorajszym zostało zamontowane lustro drogowe na krzyżówce, a dokładnie na mostku koło państwa Wędrychowicz. Takie rozwiązanie ma ułatwić jazdę kierowcom, którzy