Kolejne już pismo jakie złożyliśmy razem z radnym naszej miejscowości Pawłem Zawadą do Pana Stanisława Pankiewicza Wójta Gminy Jasło o zabezpieczenie brakującej kwoty do wykonania niżej widocznych prac