tekst alternatywny

TRANSMISJE NA ŻYWO

 

Pismo do Wójta Gminy Jasło

Kolejne już pismo jakie złożyliśmy razem z radnym naszej miejscowości Pawłem Zawadą do Pana Stanisława Pankiewicza Wójta Gminy Jasło o zabezpieczenie brakującej kwoty do wykonania niżej widocznych prac które chcemy jeszcze zrealizować w 2016 r.

20160905_115103-crop