Poniżej publikuję pismo jakie złożyliśmy razem z radnym naszej miejscowości Pawłem Zawadą do Pana Stanisława Pankiewicza Wójta Gminy Jasło. Liczymy na pozytywne rozpatrzenie naszej prośby. Odpowiedź o podjętej