tekst alternatywny

TRANSMISJE NA ŻYWO

 

Zebranie Wiejskie 30 maja 2017

W zebraniu uczestniczyło 18 mieszkańców sołectwa, w tym sołtys Pan Krzysztof Pszczoła oraz Wójt Pan Stanisław Pankiewicz. Zebranie rozpoczął sołtys witając zebranych. Zebranie miało charakter informacyjny, jego celem było omówienie bieżących spraw dotyczących sołectwa.

Głos zabrał sołtys Pan Krzysztof Pszczoła, który zwrócił uwagę na szereg prac, które w ostatnim czasie zostały wykonane, a których realizacja doprowadziła do odnowienia budynku Domu Ludowego. Następnie przedstawił priorytetowe zadania do realizacji. Do zadań tych należy: miejscowe utwardzenie dróg, poprzez podsypanie klińcem, dokończenie budowy oświetlenia na łąkach oraz przebudowa drogi na płytach. W przypadku przebudowy drogi, po rozstrzygnięciu przetargu okażą się ostateczne koszty, od których zależeć będzie czy wystarczy środków finansowych na remont całości drogi czy jej fragmentu.

W dalszej części zebrania głos zabrał Wójt Pan Stanisław Pankiewicz. Na początku docenił wkład sołtysa, który zabiegał o odnowienie Domu Ludowego i widoczne są tego efekty. Odremontowany budynek Domu Ludowego może służyć nie tylko mieszkańcom sołectwa, ale także okolicznemu społeczeństwu. Następnie zostały przedstawione koszty związane z utrzymanie sołectwa, które dotyczą finansowania m.in. dopłaty do ZMKS Jasło, zimowego utrzymania dróg, remontów dróg wewnętrznych, dopłaty do oświaty, dopłaty do gospodarki ściekowej, oświetlenia ulicznego, utrzymania Domu Ludowego oraz klubów sportowych. Przedstawiona została również koncepcja utworzenia Powiatowo-Gminnego Związku Transportowego, obejmującego cały powiat, mającego na celu zabezpieczenie transportu publicznego. Poruszona została także problematyka zaopatrzenia w wodę.

W związku z ustaleniami z firmą EKOMAX, sołtys wyjaśnił zebranym mieszkańcom, że w tym roku nie ma możliwości na rozdawanie worków w Domu Ludowym. Natomiast telefonicznie do firmy EKOMAX można zgłosić zapotrzebowanie na worki i przygotowany komplet worków zostanie dostarczony przez pracowników firmy pod wskazany adres. W kwestii gospodarki odpadami głos zabrał Pan Wójt, który przedstawił charakter funkcjonowania Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Krośnie oraz możliwości utworzenia takiej regionalnej instalacji w Jaśle.

Kolejnym tematem zebrania poruszonym przez sołtysa, był szerzący się w ostatnim czasie problem związany z włamaniami do zabudowań mieszkalnych. W zebraniu miał uczestniczyć dzielnicowy, jednak ze względu na jego nieobecność, sołtys przestrzegł mieszkańców przed takimi zdarzeniami.

W sprawach różnych głos zabrali mieszkańcy sołectwa. Padło zapytanie odnośnie realizacji projektu związanego z wykonaniem mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii. Pan Wójt wyjaśnił, że złożony został wniosek, wymagane warunki oraz kryteria zostały spełnione, procedura trwa i oczekiwana jest ostateczna decyzja. Zgłoszono również występowanie osuwiska przy drodze koło P. Bajorka, na odcinku ok. 15 m, które jest niebezpieczne ze względu na brak pobocza oraz oberwany asfalt i stanowi zagrożenie przy złej widoczności. Sołtys zapewnił, że ten temat jest mu znany, a ze względu na specyficzny teren, napór wody ciągle wypłukuje drogę, jednakże problem występującego osuwiska jest cały czas monitorowany. Na zakończenie zabrania zgłoszono również konieczność oczyszczenia rowu melioracyjnego położonego na granicy gminy Jasło oraz gminy Dębowiec, który zarasta i zapełnia się mułem, w wyniku czego jest utrudniony przepływ.

Wobec wyczerpania tematów, sołtys zakończył zebranie.

 

Podziękowania dla wszystkich obecnych na spotkaniu wiejskim: pana Wójta Stanisława Pankiewicza, pani Justyny Kmon, Rady Sołeckiej oraz dla mieszkańców Nieglowic, którym nie są obojętne sprawy wiejskie. Dziękuję!

Fajnie, że można było podyskutować, że Państwo włączają się do dyskusji w sprawie naszej miejscowości. Tylko szkoda, że nas tak mało i dlatego też później trudno jest coś więcej wymagać od Sołtysa czy Wójta skoro niektórzy mieszkańcy są niedoinformowani…

 

Sołtys Krzysztof Pszczoła

 

 

Dodaj Komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.