tekst alternatywny

TRANSMISJE NA ŻYWO

 

Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego

 

Dodatek osłonowy przysługuje gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2 100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1 500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Wysokości dopłat w skali roku w ramach dodatku osłonowego:

  • jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400 lub 500 zł* przy założeniu, że jej dochód nie przekroczy 2 100 złotych,
  • gospodarstwo 2-3-osobowe otrzyma 600 lub 750 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1 500 złotych miesięcznie na osobę,
  • gospodarstwo 4-5-osobowe otrzyma 850 zł lub 1062,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1 500 złotych miesięcznie na osobę,
  • gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1 150 zł lub 1 437,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1 500 złotych miesięcznie na osobę.

* podwyższenie kwoty dofinansowania jest uzależnione od źródła ogrzewania – wyższa kwota dodatku przysługuje w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554, 1162 i 1243).

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

Wnioski można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaśle:

  • elektronicznie – za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej – od stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r. korzystając z profilu zaufanego,
  • tradycyjnie (papierowo) – od stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r., wejście od strony ul. Słowackiego, Biuro Obsługi Klienta, pok. nr 4.

Świadczenia przyznane na kompletne wnioski złożone w styczniu 2022 r. będą wypłacone w 2 równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia. Te osoby, które nie złożą wniosku do końca stycznia, nadal będą mogły ubiegać się o wsparcie. Wówczas muszą złożyć kompletny wniosek do 31 października 2022 r. W tym przypadku wypłata 100% dodatku zostanie zrealizowana najpóźniej do 2 grudnia 2022 r.

Do pobrania:

  • Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego: pobierz
  • Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w sprawach o przyznanie dodatku osłonowego: pobierz
  • Poradnik jak wypełnić wniosek: pobierz

Dodaj Komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.